Промишленост новини

Магнитният магнитен момент

2018-05-10

Магнитният момент на магнита (наричан още магнитният диполен момент, обикновено обозначен като μ) описва физическото количество на токопреносната бобина или магнитните свойства на микроскопичните частици. Магнитните моменти са физическото свойство на магнитите. Магнитите генерират свои собствени магнитни полета и отговарят на тях. Магнитният момент може да бъде представен от вектор. Направлението е от направляващия стълб на магнита до северния полюс. Магнитът на магнитния момент зависи от магнетизма и магнитута на магнита.

Силата на магнитното поле е пропорционална на магнитуда на неговия магнитен момент във всяка дадена точка. Освен това, когато магнитът е поставен във външно магнитно поле, генерирано от различен източник на енергия, въртящият момент, който то получава, има тенденция да ориентира магнитния момент паралелно на магнитното поле [10]. Степента на този въртящ момент е пропорционална на магнитния момент и на външното магнитно поле.

Кръгъл проводник със зона А и текущ ток I е магнит с магнитен момент равен на IA, означаващ ток и векторен вектор А