Промишленост новини

Предпазни мерки за съхранение на силен магнит

2018-05-11

1. Силните магнити не трябва да се поставят близо до електронни устройства. Или ще повлияе на електронните устройства и контролните контури, които засягат ефекта.

2. Силните магнити не трябва да се съхраняват във влажна среда или такавабъда окислява, което води до промени в производителността като физически характеристики и магнитна собственост.

3. Лицата, които са чувствителни към силен магнит, като груба, зачервена кожа, като се доближат до магнит, не трябва да докосват силния магнит.

4. Strong magnets are not allowed to approach magnets of floppy disks, hard drives, badges, tapes, debit cards, television tuбъдаs, etc.

After all, Everyone realizes that strong magnets have strong magnetism, and they are particularly powerful if magnets is large in size. But the way of eliminating magnetism of a powerful magnet is very easy: The strong magnet has a temperature resistance бъдаlow 80 degrees. a powerful magnet on the fire for a few minutes will lose its powerful magnetism,  if you put it next to the iron block and will just find nothing happened, no longer sucks. The reason for magnetic бъдаcause of the regular arrangement of iron atoms in powerful magnets. So, бъда cautious about storage.

предишен:

Кръгъл магнит

Следващия:

Кралят на магнита